preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Manuš" Split

 > Natječaji
 

::

Autor: Administrator , 20. 3. 2018. 08:00

Split, 20. ožujka 2018.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

KLASA: 602-02/18-01/98

UR.BROJ: 2181-63-18-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica,  na  određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta a najduže do 15. lipnja 2018.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠALJAVANJU.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Prijave s potrebnom  dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:               

OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, 21000 Split - s oznakom "Za natječaj".

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.                    

                                                                                                         Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 9. 2. 2018. 08:00

Split, 9. veljače 2018.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

KLASA: 602-02/18-01/60

UR.BROJ: 2181-63-18-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica,  na  određeno puno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice na rad.

UVJETI:

 • Sveučilišni diplomski studij ekonomske struke- diplomirani ekonomist ili magistar ekonomije,  smjer: računovodstvo i financije          
 • Radno iskustvo od jedne godine  na poslovima proračunskog računovodstva.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci , dokaz o radnom iskustvu od jedne godine na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova koje je radnik obavljao) i potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠALJAVANJU.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Prijave s potrebnom  dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:               

OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, 21000 Split - s oznakom „ Za natječaj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.                    

                                                                                                         Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 18. 1. 2018. 08:00

Split, 18. siječnja 2018.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

KLASA: 602-02/18-01/17

UR.BROJ: 2181-63-18-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci .

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: 

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠALJAVANJU.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Prijave s potrebnom  dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:               

OŠ Manuš-Split

Vukovarska 11

21000 Split

s oznakom „ Za natječaj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

::

Autor: Marita Guć, 6. 12. 2017.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

KLASA: 602-02/17-01/292

UR.BROJ: 2181-63-17-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Stručni suradnik-psiholog (m/ž),  na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti :

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci

Probni rad: 6 mjeseci

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole s naznakom ''za natječaj-psiholog''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči OŠ Manuš-Split.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 10. 10. 2017. 08:00

  Split, 10.10.2017.

OŠ MANUŠ - SPLIT                                                                          

Vukovarska 11

21000 Split

KLASA: 602-02/17-01/202

UR.BROJ: 2181-63-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica  -  na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 15.6.2018.
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 15.6.2018
 3. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme - do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 4. UČITELJ/ICA BIOLOGIJE-KEMIJA - 1 izvršitelj/ica,  na  određeno nepuno radno vrijeme 34/40- do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 5. UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8/40).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložitii: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

                                                                                                                              Ravnateljica:

Marita Guć,prof.

 [više]

Pomoćnici u nastavi

Autor: Administrator , 12. 9. 2017. 08:00

Split,12.9.2017.

Osnovna škola Manuš-Split

Vukovarska 11

21 000 Split

KLASA:602-02/17-01/175

URBROJ:2181-63-17-01

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Manuš-Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme, za 20 sati tjedno (20/40), 1 izvršitelj (m/ž)

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17.).

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme- do 30. lipnja 2018. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja
 • potvrdu o završenoj edukaciji za rad s učenicima s teškoćama

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Manuš-Split,Vukovarska 11.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

 

                                                                                                                                 Ravnateljica:

 Marita Guć, prof.

 [više]

Natječaj za pomoćnike u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 1. 8. 2017. 08:00

Natječaj za pomoćnike u nastavi

 [više]

Natječaj za ravnatelja/icu škole

Autor: Marijana Hraste, Administrator , 29. 5. 2017. 07:00

OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ - SPLIT

KLASA: 602-02/17-01/2

URBROJ: 2181-63-17-01

Split, 29.5.2017.

 

Temeljem članka 126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Manuš-Split, Školski odbor Osnovne škole Manuš-Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.

 

Ravnatelj/ica škole se imenuje na 5 godina.

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je radni odnos zasnovan nakon 12. ožujka 1994. god.)
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 30 dana, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • potvrdu ili elektronički zapis  o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojega je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Osnovna škola Manuš-Split,  Vukovarska 11, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora:

Jelica Balić

 [više]

::

Autor: Administrator , 4. 4. 2017. 08:00

Split, 3. travnja 2017.

OŠ MANUŠ

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/17-01/86

UR.BROJ: 2181-63-17-1

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja.

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

::

Autor: Administrator , 28. 2. 2017.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/17-01/38

UR.BROJ: 2181-63-17-1

Split, 27.02.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 14.6.2017.
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 14.6.2017.

 

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

::

Autor: Marijana Hraste, 13. 10. 2016.

OŠ MANUŠ-SPLIT

VUKOVARSKA 11

21000 SPLIT

 

KLASA: 602-02/16-01/203

UR.BROJ: 2181-63-16-1

Split, 12.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) OŠ Manuš-Split, Vukovarska 11, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s bolovanja, a najduže do 14.6.2017.
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme- do povratka radnice s rodiljnog dopusta, a najduže do 14.6.2017
 • UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE -1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme - do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 • UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE -1 izvršitelj/ica,  na  određeno puno radno vrijeme- do povratka  radnice s bolovanja
 • UČITELJ/ICA BIOLOGIJE-KEMIJA -1 izvršitelj/ica,  na  određeno nepuno radno vrijeme 34/40- do povratka radnice s rodiljnog dopusta

 

Uz zamolbu dostaviti: životopis, domovnicu, diplomu i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci na adresu Škole s naznakom ''za natječaj''.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Ravnateljica:

 Marita Guć,prof.

 

 [više]

Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama

Autor: Administrator , 25. 8. 2016. 15:36

Osnovna škola Manuš

Vukovarska 11

21000 Split

KLASA: 602-02/16-01-146

URBROJ: 2181-63-16-01

Split, 25. kolovoza 2016.

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Osnovna škola Manuš raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 20 sati tjedno (20/40), 5 izvršitelja (m/ž)

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završeno minimalno srednjoškolsko obrazovanje, te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14).

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme do 30. lipnja 2017. godine, temeljem Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje II“, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

* životopis
* presliku domovnice
* uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci)
* presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Osnovne škole Manuš, Vukovarska 11, Split.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

Ravnateljica:

Marita Guć, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 
UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Od 25. svibnja 2018. godine je počeo teći rok za iskazivanje interesa za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u. Ako zainteresirani učenici u zadanom roku od 25. svibnja do 31. svibnja 2018. ne iskažu interes, ne će biti u mogućnosti ostvariti bodove za upis u razredne odjele za sportaše te se ne će moći upisati u razredne odjele za sportaše.


UPISI

UPIS U PRVI RAZRED

2018./2019.

VAŽNA OBAVIJEST ZA BUDUĆE PRVAŠE!

 

Poštovani roditelji,

na temelju  Uredbe o zaštiti podataka  popis djece upisane u prvi razred u školskoj godini 2018./2019. ne smijemo objavljivati na web stranicama škole.

Popis djece koja u rujnu kreću u prvi razred  bit će objavljen na centralnom oglasu škole 11. lipnja 2018.

Stručno razvojna služba škole

Priloženi dokumenti:
upisi u 1 razred.pdf

CARNET e-Škole

Mi djeca EU kažemo...


Zadovoljstvo nam je obavijestiti sve naše drage učenike, djelatnike i roditelje da je naša škola već drugi put za redom koordinator međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom programa Erasmus+. Naš prvi projekt "Od starog pisma do novog prijateljstva" uspješno smo priveli kraju i krenuli 1.9.2016. u realizaciju drugog projekta kojega smo nazvali "Mi djeca EU kažemo...".
Dvije su okosnice projekta: razvijanje osnovnih vještina (čitanje, pisanje, govorenje i slušanje) te zaštita dječjih prava. Sve vas pozivamo na suradnju u brojnim aktivnostima (poveznica: Projekti > Mi djeca EU kažemo...)  koje ćemo provoditi u sljedeće dvije školske godine. 

Dragica Reljić

GRAD SPLIT - PRIJATELJ DJECE

EU PROJEKTI ŠKOLE MANUŠ

2014.-2016.

CMS za škole logo
Osnovna škola "Manuš" Split / Vukovarska 11, HR-21000 Split / os-manus-st.skole.hr / ured@os-manus-st.skole.hr
preskoči na navigaciju