2017-11-09 20:00:05

Knjige za djecu Vukovara

Do 15. studenoga 2017. u našoj školi se provodi humanitarna akcija prikupljanja knjiga za djecu Vukovara.

Učenici mogu odložiti knjige u kartonske kutije na porti.

Hvala!


Osnovna škola "Manuš" Split