2020-02-24 08:58:29

LiDraNo

Učenici Toma Bačić, 6.c i Ana Maria Radeljić, 8.a i Rafaela Vučica, 4.b pozvani su na županijsku smotru LiDraNo, koja će se održati 12. ožujka 2020.

Tamara Domić, prof.

Jelica Balić, dipl. uč.


Osnovna škola "Manuš" Split