2020-03-23 12:43:00

Poveznice na virtualne učionice
5.a bit.ly/2IKrpms 5.b bit.ly/2TQom2q 5.c bit.ly/39VRc6W
6.a bit.ly/33jlfTF 6.b bit.ly/33f5JIn 6.c bit.ly/2vlJGn6
7.a bit.ly/3b6w3HC 7.b bit.ly/2U2K6qD 7.c bit.ly/2Q9viFK
8.a bit.ly/2IHkJph 8.b bit.ly/3aS24mx 8.c bit.ly/33aHyLo

Teams za učenike - upute

Napomena: 
Preporučujemo instalirati aplikaciju Teams na računalo ili mobitel.
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app
U slučaju preopterećenja sustava učitelji će zadatke slati putem elektroničke pošte https://webmail.skole.hr .
Molimo učenike da provjere valjanost svog AAI korisničkog računa na adresi https://provjera.skole.hr/ .

Poštovani korisnici,
 
CARNET omogućava korisnicima korištenje javnih usluga Office 365 Education i Google G Suite for Education putem @skole.hr korisničkih računa. Osim većeg kapaciteta sandučića i mnogobrojnih dodatnih aplikacija, samo sučelje je moderno i jednostavno za korištenje.
 
Ako već niste, aktivirajte željenu uslugu kako biste mogli na nju proslijediti poštu iz CARNET Webmaila. Office365 aktivacija dostupna je na office365.skole.hr, dok je G Suite aktivacija dostupna na aktivacija.skole.hr. Potrebno je pričekati i nekoliko sati kako bi se aktivacija provela u potpunosti.
 
Evo kratkih uputa kako proslijediti poštu:
 
Nakon aktivacije željene usluge, u CARNET Webmailu na webmail.carnet.hr u padajućem izborniku pošta odaberite O365/G Suite i označite gdje želite primati poštu. Ako neka od usluga nije vidljiva, proces aktivacije za tu uslugu nije izvršen. Ne zaboravite odabrati "Spremi". Nakon što sustav potvrdi da je prosljeđivanje uspješno uključeno, novopristiglu poštu ćete primati na korisnički sandučić u odabranom javnom oblaku.
 
Svakako savjetujemo da uključite prosljeđivanje na jednu od ponuđenih usluga kako bismo rasteretili Webmail i u ovoj izazovnoj situaciji omogućili svim korisnicima optimalnu funkcionalnost usluge. 
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji CARNET-ov Helpdesk, svakim radnim danom od 8 do 22 sata na broju telefona 01 6661 555 ili putem e-mail adrese helpdesk@carnet.hr.

 


Osnovna škola "Manuš" Split