2020-03-17 16:00:14

eTwinning oznaka škole
OŠ Manuš osvojila je ovu prestižnu europsku nagradu koja kaže da ova škola prenosi znanja na područjima:
- digitalnih kompetencija
- sigurnosti na internetu
- inovativnih i kreativnih pedagoških pristupa
- profesionalnog educiranja osoblja
- promicanja suradničkih kompetencija na svim nivoima (učitelj-učenik, učenik-učenik)
- interkulturalnih i demokratskih komeptencija
 
Ova oznaka postoji od 2017., a od ove godine i OŠ Manuš je ponosni član ove velike europske zajednice.
 
Hvala svima na potpori i suradnji!
 
Tajana Bundara, prof.

Osnovna škola "Manuš" Split