2020-03-31 12:04:17

Zaključak o oslobađanju plaćanja troškova organizacije programa produženog boravka (COVID-19)
Poštovani roditelji, 

Dobili smo sluzbenu obavijest Grada Splita za obračun i plaćanje troška produženog boravka. Umanjuje se i fiksni dio za plaće učitelja na način da za 10 dana u ožujku fiksni dio iznosi 11,36kn×10 dana (113.60kn). Obračun prehrane je isti. (25,00kn dnevno).

 
Time ukupni trošak produženog boravka iznosi 363,60kn. 
 
Izvadak obavijesti:
 
"Izuzetno zbog uspostave nastave na daljinu u osnovnim školama Grada Splita, u skladu s mjerama i uputama Vlade RH, Stožera Civilne zaštite RH i MZO, počevši od 16. 3. za roditelje se mjesečna cijena korisnika usluge za ožujak obračunava sukladno broju dana korištenja usluge produženog boravka.
Mjesečna cijena se obračunava množenjem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu PB s iznosom od 11,36 kn po danu (250kn/22 radna dana=11,36 kn dnevno)."

Srdačan pozdrav
računovođa
Martina Vidoš


Osnovna škola "Manuš" Split