2020-07-16 11:42:49

Obavijest za roditelje

Grad Split je u Proračunu za 2020.godinu osigurao sredstva za nabavku drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Splita. Drugi obrazovni materijali uključuju slijedeća nastavna sredstva: radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehnički odgoj, likovne mape, atlase i ostala sredstva koja su u pojedinim školama odabrana za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulom. Na stranicama naše Škole pod rubrikom Udžbenici možete pronaći popis svih izabranih dodatnih obrazovnih materijala koji će se koristiti u idućoj školskoj godini. Iste će financirati Grad Split, dok će se likovne mape financirati od strane roditelja/skrbnika učenika.  

Nabavljeni drugi obrazovni materijali su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima. Preuzimanje udžbenika i drugih obrazovnih materijala obavlja se u osnovnoj školi prvog dana nastave u idućoj školskoj godini. Roditelji učenika prvog razreda u školskoj godini 2020./2021. preuzimaju udžbenike i druge obrazovne materijale za učenike i potpisuju izjavu o preuzimanju i načinu uporabe preuzetih materijala. Učenici ostalih razreda potpisuju preuzimanje udžbenika i drugih obrazovnih materijala i izjavu koju će vratiti u školu nakon potpisa roditelja. Druge obrazovne materijale koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju učenik je dužan vratiti u školi po završetku onog razreda nakon kojeg se više u nastavi ne koristi pojedini materijal.

Ravnateljica Marita Guć


Osnovna škola "Manuš" Split