2016-12-06 00:00:00

Sveti Nikola
U utorak, 6. prosinca je blagdan sv. Nikole - Mornarski dan. Sveti Nikola je bio biskup Mire u Liciji (današnja Turska). Umro je sredinom 4. stoljeća. U Crkvi se osobito štuje od 10. stoljeća kao zaštitnik mornara, putnika i djece. Zaštitnik je Varaždina i Čakovca.

Osnovna škola "Manuš" Split